Ordinær generalforsamling 2019

PCI Biotech avholder ordinær generalforsamling onsdag 29. mai 2019 kl 10:00 i Jónas Einarsson Auditorium (2.etg, inngang 2B), Oslo Cancer Cluster Innovation Park, Ullernchausséen 64, Oslo.

Innkalling: PCI Biotech Notice AGM 2019

Påmelding (påmeldingsskjema i innkallingen) kan sendes til Nordea Bank Norge, E-post: nis@nordea.com eller telefax 22 36 97 03.
Påmelding kan også gjøres elektronisk via VPS Investortjenester for aksjeeiere som har tilgang til dette. Referansenummer og pinkode må oppgis ved påmelding.

Aksjonærer som ikke kan delta på generalforsamlingen kan i påmeldingsperioden før generalforsamling avgi direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk via  VPS Investortjenester (PIN-kode og referansenummer fra påmeldingsblanketten er påkrevet). I hele påmeldingsperioden kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjonær velger å møte på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer trukket tilbake.

Vedlegg
PCI Biotech Executive remuneration statement 2019
PCI Biotech Proposal from the Nomination Committee 2019