Generalforsamling 2018

PCI Biotech avholder ordinær generalforsamling tirsdag 29. mai 2018 kl 10:00.
Innkalling: Innkalling til generalforsamling 29. mai 2018
Meld deg på her
eller via VPS Investortjenester

Presentasjon av selskapets status per ordinær generalforsamling 2018:
180529 GM PCIB Company presentation

 

På VPS Investortjenester finner du påmeldingen under Hendelser -> Generalforsamling etter at du har logget inn.
Du kan også melde deg på ved å sende påmeldingsskjema på side 11 i innkallingen til nis@nordea.com.

PCI Biotech legger til rette for at flest mulig aksjeeiere kan utøve sine rettigheter ved å delta på generalforsamlingen og at generalforsamlingen blir en effektiv møteplass for aksjeeiere og styret.

Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å møte, blir gitt mulighet til å stemme ved fullmektig.
Styret, valgkomiteen og revisor er til stede på generalforsamlingen. Dessuten deltar selskapets ledelse.

Spørsmål til generalforsamlingen
Aksjonærer som ønsker å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen må melde dette skriftlig til selskapet senest syv dager før frist for innkalling til generalforsamling, sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen.